The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Series Binance - Hướng Dẫn Giao Dịch Binance Futures Chi Tiết A – Z (P2)

binance-futures

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nền tảng giao dịch Binance Futures và cách thực hiện giao dịch để kiếm lợi nhuận với Binance Futures, bắt đầu thôi!

1. Binance Futures là gì?

Binance Futures là nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cữu Bitcoin và tiền điện tử. Người dùng sẽ giao dịch bằng các hợp đồng mua và bán Bitcoin, tiền điện tử với mức đòn bẫy lên đến 125X.

Ưu và nhược giao dịch Futures:

Ưu điểm:

  • Đem lại lợi nhuận lớn với số vốn nhỏ.
  • Kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng giá hoặc giảm giá.

Nhược điểm:

  • Khó để bắt đầu với người mới.
  • Là giao dịch có độ rủi ro cao.

2. Các khái niệm trong giao dịch Futures

Khái niệm

Giải thích

Hợp đồng tương lai

Là thỏa thuận mua hoặc bán Bitcoin, tiền điện tử ở một mức giá đã xác định trước, tại một thời điểm xác định trong tương lai.

Vị thế

Là trạng thái giao dịch mà nhà đầu tư hiện đang nắm giữ.

Vị thế LONG

Là việc nhà đầu tư bỏ vốn ra để mua Bitcoin, tiền điện tử và kỳ vọng kiếm lời khi giá tăng lên.

Vị thế SHORT

Là việc nhà đầu tư bán Bitcoin, tiền điện tử và kỳ vọng kiếm lợi nhuận khi giá giảm xuống.

Ký quỹ ban đầu

Là số tiền mà bạn phải trả để mở một vị thế sau khi đã sử dụng đòn bẩy. Ví dụ giá Bitcoin là 10,000$, bạn chọn đòn bẩy 5X thì số tiền ký quỹ ban đầu bạn phải trả là 2,000$ để vị thế (mua 1 Bitcoin).

Ký quỹ duy trì

Là tiền tối thiểu để duy trì các vị thế đang mở của bạn. Khi số dư ký quỹ của bạn xuống thấp hơn mức ký quỹ duy trì thì bạn sẽ được yêu cầu bỏ thêm vốn vào hoặc vị thế của bạn sẽ tự động bị thanh lý.

Thanh lý

Khi số dư ký quỹ xuống dưới mức ký quỹ duy trì thì vị thế của bạn bị thanh lý.

3. Long và Short trong giao dịch Futures

3.1 Long (Mua) là gì?

Vị thế Long là bạn mua vào và chờ giá tăng cao hơn để bán ra kiếm lợi nhuận. 

Xem ví dụ sau đây: 

binance futures 1

Giá BTC là 10,000$, bạn mở vị thế Long với hợp đồng số lượng 1 BTC, số tiền ký quỹ (vốn ban đầu) là 2,000$ và đòn bẩy là 5X. 

Khi giá BTC tăng lên 11,000$, lúc này giá trị hợp đồng (vị thế) của bạn là 11,000$ >> Bạn lãi được 1,000$

binance futures 2

Ngược lại, khi giá BTC giảm xuống 9,000$, lúc này giá trị hợp đồng của bạn là 9,000$, số tiền ký quỹ của bạn giảm còn 1,000$. Trạng thái margin call được kích hoạt để yêu cầu bạn bổ sung tiền ký quỹ để tránh thanh lý hợp đồng. Bạn có quyền bổ sung tiền hoặc không.

binance futures 3

Nếu giá BTC giảm xuống 8,000$, đồng nghĩa với giá trị hợp đồng của bạn là 8,000$, số tiền ký quỹ của bạn bằng 0$. Bạn sẽ bị thanh lý hợp đồng do không đủ tiền để duy trì vị thế.

binance futures 4

Tóm lại khi bạn LONG, nếu giá tăng lên thì bạn lãi, ngược lại nếu giá giảm xuống thì sẽ bị lỗ hoặc bị thanh lý hợp đồng.

3.2 Short (Bán) là gì?

Vị thế Short là bạn bán ra và kiếm lợi nhuận khi chờ giá giảm xuống để mua vào.

Xem ví dụ sau đây:

binance futures 5

Giá BTC là 10,000$ bạn mở vị thế Short với hợp đồng số lượng 1 BTC, số tiền ký quỹ của bạn là 2,000$ và đòn bẩy là 5X.

Khi giá BTC giảm xuống 9,000$, vì bạn đang ở vị thế Short, như vậy bạn đã lãi được 1,000$.

Ngược lại, nếu giá BTC tăng lên 11,000$, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn chỉ còn 1,000$. Trạng thái margin call được kích hoạt để thông báo cho bạn nhằm bổ sung thêm tiền ký quỹ.

Nếu giá BTC tăng lên đến 12,000$, số tiền ký quỹ ban đầu của bạn bằng 0$ >> Bạn bị thanh lý hợp đồng.

Tóm lại khi bạn SHORT, nếu giá giảm xuống thì bạn lãi, ngược lại nếu giá tăng lên thì sẽ bị lỗ hoặc bị thanh lý hợp đồng.

4. Hướng dẫn giao dịch Binance Futures

4.1 Đăng ký tài khoản Binance Futures


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn