The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Cách sắp xếp cột ngày trong Excel 2013

Lưu trữ ngày tháng cùng với dữ liệu trong bảng tính Excel có thể hữu ích khi dữ liệu trong một hàng có liên quan đến ngày đó. Nhưng có thể khó đánh giá khi các ngày không theo bất kỳ thứ tự nào. May mắn thay, bạn có thể sắp xếp cột ngày tháng trong Excel 2013 và tự động sắp xếp lại dữ liệu của mình dựa trên ngày tháng trong một cột.

Tính năng sắp xếp theo ngày rất giống với phương pháp sắp xếp mà bạn sẽ sử dụng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số, vì vậy nếu bạn đã quen với chức năng đó thì điều này sẽ cảm thấy rất quen thuộc.

Sắp xếp theo ngày trong Excel 2013

Bạn sẽ có lựa chọn sắp xếp cột ngày của mình sao cho ngày gần đây nhất nằm ở đầu cột hoặc ngày cũ nhất nằm ở đầu cột. Bạn cũng sẽ có thể chọn xem bạn có muốn di chuyển dữ liệu tương ứng trong các hàng của mình cùng với các ngày đã sắp xếp hay không.

Bước 1: Mở bảng tính của bạn có chứa cột ngày mà bạn muốn sắp xếp.

Bước 2: Nhấp vào ký tự cột ở đầu bảng tính để chọn cột ngày.

Cách sắp xếp cột ngày trong Excel 2013

Bước 3: Nhấp vào tab Dữ liệu ở đầu cửa sổ.

Bước 4: Nhấp vào nút Sắp xếp Cũ nhất đến Mới nhất trong phần Sắp xếp & Lọc của ruy-băng điều hướng để đặt ngày cũ nhất ở đầu cột hoặc nhấp vào Sắp xếp Mới nhất đến Cũ nhất để đặt ngày gần đây nhất ở đầu cột cột.

Bước 5: Chọn tùy chọn Mở rộng lựa chọn nếu bạn muốn sắp xếp phần còn lại của dữ liệu hàng với cột ngày của mình hoặc nhấp vào tùy chọn Tiếp tục với tùy chọn lựa chọn hiện tại nếu bạn chỉ muốn sắp xếp cột ngày. Nhấp vào nút OK để thực hiện sắp xếp.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn