The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Viết chương trình in ra dãy số Fibonacci C

 Xin chào mừng bạn đế với blog kỹ thuật lập trình C, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số bài tập lập trình c cơ bản cũng như nâng cao, các bạn có thể theo dõi blog của mình để cập nhập bài viết mới nhất về ngôn ngữ lập trình C, cũng như các bài tập khác.

Bài tập hôm nay nói về vấn đề số fibonacci, để làm được bài toán này nhất định các bạn phải hiểu số fibonacci là số như thế nào, hiều được khái niệm bạn sẽ làm đc bài toán.

Xem thêm: Bài tập lập trình C

Tìm hiểu về số Fibonacci

Fibonacci là dãy số kinh điển trong toán học được tìm thấy cách đây hơn 800 năm. ... Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng 1 và 1, sau đó các số tiếp theo sẽ bằng tổng của 2 số liền trước nó. Cụ thể, các số đầu tiên của dãy Fibonacci là 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610

Viết chương trình in ra dãy số Fibonacci trong C

Ý tưởng bài toán giải quyết in ra dãy số Fibonacci

  1. Gắn các giá trị n1 = 0, n2 = 1
  2. Khởi tạo giá trị n3
  3. Dùng vòng lặp for hoặc while để duyệt tất cả các giá trị
  4. Thực hiện các gắn các giá trị n3 = n2 +n1
  5. In các giá trị n3 ra màn hình
  6. Gắn các giá trị n1 = n2, n2 = n3

Source code

#include <stdio.h>

int main()

{

    int n1=0,n2=1,n3,i,sopt; 

    printf("Ban hay nhap so phan tu trong day Fibonacci: ");  

    scanf("%d",&sopt); 

    printf("\n%d %d",n1,n2);  //in hai so 0 va 1  

    for(i=2;i<sopt;++i) {  

        n3=n1+n2; 

        printf(" %d",n3);  

        n1=n2;  

        n2=n3;  

    }  

    return 0;

}

Kết quả:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn