The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Viết chương trình kiểm tra số âm số dương trong C

Chào mừng bạn đến với blog thủ thuật hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những bài tập lập trình c thường gặp trong học tập cũng như những bài toán trong thực tế, để nắm bắt được cách viết chương trình cũng như hiểu được các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình c thì các bạn hãy theo dõi bài viết về lập trình c cơ bản tại đây nhé.

Nhu đã nói ở trên thì bài toán yêu cầu các bạn  kiểm tra số nhập vào có phải là số dương hay không? các bạn có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau. nhưng hiện tại ở đây mính sẽ giới thiệu cho các bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình c để viết chương trình kiểm tra số dương.

các bạn có thể tham khảo: Chương trình tìm số đảo ngược trong C

Yêu câu:

  • Tìm hiểu số dương là gì
  • Viết hàm kiểm tra số dương
  • Viết hàm main để gọi hàm số dương và in kết quả ra màn hình
  • Chương trình C

1.Tìm hiểu số dương

Số dương là một số có giá trị lớn hơn 0.[1] Số dương có thể đặt một dấu "+" ở trước nó. Chúng thuộc tập hợp số thực {\displaystyle \mathbb {R} }{\mathbb  R}.

2. Hàm kiểm tra số dương bằng C

int check_negative_positive_number(int n){

    //flag = -1 => số âm

    //flag =  0 =>  số 0

    //flag =  1 => số dương


    int flag = 0;

    if (n >0 ) flag = 1;

    else if (n<0) flag = -1;

    return flag;

}

3. Viết hàm main trong C

int main()

{

    int n;

    printf("Nhap so nguyen= ");

    scanf("%d",&n);


    int check = check_negative_positive_number(n);

 

    if( check == 0 ) printf("%d la so 0\n", n);

    else if( check == 1 ) printf("%d la so duong\n", n);

    else printf("%d la so am\n", n);

    return 0;

}

4. Chương trình kiểm tra số âm, số dương trong C

 #include <stdio.h>


int check_negative_positive_number(int n){

    //flag = -1 => số âm

    //flag =  0 =>  số 0

    //flag =  1 => số dương


    int flag = 0;

    if (n >0 ) flag = 1;

    else if (n<0) flag = -1;

    return flag;

}

int main()

{

    int n;

 

    printf("Nhap so nguyen= ");

    scanf("%d",&n);


    int check = check_negative_positive_number(n);

 

    if( check == 0 ) printf("%d la so 0\n", n);

    else if( check == 1 ) printf("%d la so duong\n", n);

    else printf("%d la so am\n", n);

    return 0;

}

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn