The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

2021-Stake tài sản nhàn rỗi ngay hôm nay để farm token mới -Kiếm thêm thu nhập trên binance.

 Binance Launchpool cho phép người dùng kiếm phần thưởng token mới bằng cách stake BNB, BUSD và các token khác trên nền tảng.

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance và nhấp vào nút điều hướng - [Launchpad].

(Nếu chưa có tài khoản các bạn có thể vào link sau để đăng ký được giảm 40% phí giao dịch: https://accounts.binance.com/vi/register?ref=HYW0OS4S)


Sau đó, cuộn xuống để tìm [Launchpool] và danh sách các dự án hiện có và đã hoàn thành.

Bạn cũng có thể truy cập Launchpool bằng cách nhấp vào[Tài chính] [Binance Earn].

Cuộn xuống và nhấp vào [Xem thêm] trong [Launchpool].

Hãy lấy Flamingo (FLM) làm ví dụ. Trên trang Launchpool, bạn có thể thấy các tùy chọn stake hiện có để farm FLM. Ví dụ: [Flamingo BNB] nghĩa là bạn có thể stake BNB để farm FLM. Nhấp vào [Stake ngay] để tham gia.


Tại đây, bạn có thể xem thông tin phần thưởng của dự án và tỷ lệ phần trăm lợi suất hàng năm (APY) ước tính.

[Tiền của tôi] cho biết tài sản bạn đã stake. [Hiện có] cho biết số dư có thể dùng để stake trong Ví Spot. Nếu không giữ BNB, bạn có thể nhấp vào [Mua BNB].
Sau đó, nhấp vào [Stake] để stake BNB nhằm farm FLM. Bạn có thể rút tài sản bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào [Rút]. Để xem hồ sơ stake, hãy nhấp vào [Lịch sử stake].

[Phần thưởng của tôi] cho biết phần thưởng kiếm được mà bạn chưa nhận (được cập nhật hàng giờ). Bạn có thể nhấp vào [Nhận phần thưởng] để nhận token kiếm được vào Ví Spot bất cứ lúc nào bạn muốn. Để xem phần thưởng đã nhận hoặc lịch sử phân bổ, nhấp vào [Lịch sử nhận].
Sau khi nhận xong các bạn có thể đem token mới lên sàn để bán về usdt.
(Trong quá trình farm các bạn có thể rút vốn usdt, bnb về lúc nào cũng được, và sau khi kết thúc dự án các bạn sẽ nhận lại đủ vốn của mình + thêm token mới đã farm dc).
https://accounts.binance.com

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn