The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Cách in 2 sheet trong 1 trang Excel

Việc xử lý một bảng tính Excel được in ra trên nhiều trang có thể rất phức tạp. Ngoài ra, trang thứ hai có thể không có tất cả các nhãn cần thiết, gây khó khăn cho việc hiểu dữ liệu bạn đang xem. May mắn thay, bạn có thể định cấu hình tài liệu của mình để giảm tỷ lệ trang tính và để mọi thứ được in ra trên một trang.

Bước 1:

Mở bảng tính của bạn trong Excel 2010, sau đó nhấp vào tab “Bố cục Trang” ở đầu cửa sổ.

Cách in 2 sheet trong 1 trang Excel

Bước 2:

Nhấp vào menu thả xuống "Định hướng", sau đó nhấp vào "Ngang".

Cách in 2 sheet trong 1 trang Excel

Bước 3:

Nhấp vào tab “Tệp” ở góc trên bên trái của cửa sổ.

Cách in 2 sheet trong 1 trang Excel

Bước 4:

Nhấp vào “In” ở phía bên trái của cửa sổ.

Bước 5:

Nhấp vào menu thả xuống “Không chia tỷ lệ” ở cuối cửa sổ, sau đó nhấp vào “Điều chỉnh trang tính trên một trang”.

Cách in 2 sheet trong 1 trang Excel
Nếu bảng tính của bạn có nhiều cột riêng lẻ mà bạn cần kết hợp thành một số nhỏ hơn, thì công thức Excel nối có thể giúp ích rất nhiều. Nó cung cấp một cách nhanh chóng để bạn kết hợp các ô dữ liệu khác nhau mà không cần phải chỉnh sửa dữ liệu đó theo cách thủ công.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn