The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Cách thay đổi trình duyệt web mặc định của bạn trong Windows 7

Theo mặc định, chương trình bạn sử dụng để truy cập Internet trong Windows 7 là Internet Explorer. Tuy nhiên, vì một trong nhiều lý do có thể xảy ra, bạn có thể muốn thay đổi cài đặt mặc định thành một tùy chọn khác được cài đặt trên máy tính của mình, chẳng hạn như Mozilla’s Firefox. Thay đổi cài đặt này sẽ mở tất cả các trang Web trong chương trình mới, chẳng hạn như liên kết bạn nhấp vào trong tài liệu hoặc email.

Xem thêm: Cài đặt thời gian gửi mail trong Outlook

Bước 1:

Nhấp vào nút “Bắt đầu” ở góc dưới bên trái của màn hình, sau đó nhấp vào “Chương trình mặc định” ở phía bên phải của menu.

Cách thay đổi trình duyệt web mặc định của bạn trong Windows 7

Bước 2:

Nhấp vào liên kết “Đặt chương trình mặc định của bạn” màu xanh lam ở giữa cửa sổ.

Bước 3:

Bấm vào chương trình mà bạn muốn sử dụng làm trình duyệt Web mặc định của mình từ danh sách ở bên trái cửa sổ

Bước 4:

Nhấp vào “Đặt chương trình này làm mặc định” ở cuối cửa sổ.

Bước 5:

Nhấp vào nút “OK” để đóng cửa sổ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn