The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Chương trình C để chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân

Số nhị phân

Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số hai hoặc mã nhị phân) là một hệ đếm dùng hai ký tự để biểu đạt một giá trị số, bằng tổng số các lũy thừa của 2. Hai ký tự đó thường là 0 và 1; chúng thường được dùng để biểu đạt hai giá trị hiệu điện thế tương ứng (có hiệu điện thế, hoặc hiệu điện thế cao là 1 và không có, hoặc thấp là 0).

Số thập phân

Số thập phân là một dạng số quen thuộc với chúng ta trong cuộc sống và toán học, bên cạnh các số hữu tỉ, số thực, số nguyên tố… Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu số thập phân là số gì, cách đọc số thập phân, cách viết số thập phân và các phép cộng trừ nhân chia số thập phân như thế nào nhé.

Chúng ta có thể thu được một số thập phân bằng cách nhân từng chữ số của số nhị phân với lũy thừa của 2 và cộng từng kết quả nhân. Lũy thừa bắt đầu từ 0 và chuyển đến n-1 với n là tổng số chữ số trong số nhị phân.

Dưới đây là chương trình chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân trong C.

#include<stdio.h>

#include<math.h>

 

int main()

{

    long int i,n,x=0,a;

    printf("Enter any binary number: ");

    scanf("%ld",&n);

    printf("\nThe decimal conversion of %ld is ",n);

    for(i=0;n!=0;++i)

    {

    a=n%10;

    x=(a)*(pow(2,i))+x;

    n=n/10;

    }

    printf("%ld",x);

    return 0;

}

Kết quả

Chương trình C để chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn