The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Chương trình C để kiểm tra số Palindrome

 Số Palindrome là gì?

Palindrome hay còn gọi là xâu đối xứng, xâu đối gương là tên gọi của những xâu kí tự mà khi viết từ phải qua trái hay từ trái qua phải thì xâu đó không thay đổi. VD: MADAM, IOI,… Nhờ tính chất đặc biệt đó mà có khá nhiều bài tập có liên quan đến Palindrome, phần lớn trong chúng thường đi kèm với QHĐ. Tôi xin giới thiệu với các bạn một vài bài tập như vậy.

Xem thêm: Cách in 2 sheet trong 1 trang Excel

Bài toán: Viết chương trình kiểm tra số đó có phải số Palindrome không?

Ý tưởng giải quyết bài toán

  • Tìm hiểu về ý nghĩa có số Palindrome
  • Cách xử lý logic để kiểm tra số palindrome
  • Nhập số đầu vào
  • Xuất điều kiện ra của chương trình

Chương trình kiểm tra số Palindrome

#include<stdio.h>

 

int main()

{

    int n,a,b=0,num;

    printf("Enter any number:");

    scanf("%d",&n);

    num=n;

    while(n!=0)

    {

    a=n%10;

    b=a+(b*10);

    n=n/10;

    }

    if(num==b)

    printf("\nThe given number is palindrome");

    else

    printf("\nThe given number is not palindrome");

     

    return 0;

}

Kết quả

Chương trình C để kiểm tra số Palindrome
Chương trình C để kiểm tra số Palindrome

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn