The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Viết chương trình C in ra số các ước số của một số nguyên n

Hôm nay mình sẽ chia sẽ và giới thiệu cho các bạn một bài toán Viết chương trình in ra số các ước số của một số nguyên n C, để giải quyết được bài toán này các bạn phải hiểu quy luật về cửu chương trong toán học, hiện nay bài toán này được áp dụng trong thực tế cũng như trong học tập.

Ý tưởng giả quyết bài toán liệt kế các ước số

  1. Kiểm tra nhập vào số n có phải số nguyên dương không
  2. Bạn cần duyệt qua từng số nguyên trong đoạn [1, N] và kiểm tra xem mỗi số đó, số nào mà số N chia hết
  3. Sử dụng vòng lặp để thực hiện duyệt từ 1 đến N.
  4. Sử dụng câu lệnh if để kiểm tra số hiện tại có phải ước số của số N hay không? Nếu có, in số đó ra.

#include <stdio.h>


int main()

{

   int n;

    printf("nhâp n= \n");

    

    do{

        scanf("%d", &n);

        if(n <= 0){

            printf("nhâp n= \n");

        }

    }while(n <= 0);

    

    for(int i = 1;i <= n;i++){

        if(n % i == 0){

            printf("%d ", i)''

        }

    }

    return 0;

}

Kết quả:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn