The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Viết chương trình in ra bảng cửu chương n

Xin chào mừng các bạn đến với blog kỹ thuật lập trình C hôm nay mình sẽ chia sẽ và giới thiệu cho các bạn một bài toán in bảng cửu chương bằng ngôn ngữ lập trình C, để giải quyết được bài toán này các bạn phải hiểu quy luật về cửu chương trong toán học, hiện nay bài toán này được áp dụng trong thực tế cũng như trong học tập.

Xem thêm: Viết chương trình in bảng cửu chương từ 2 đến 9

Chương trình in ra bảng cưu chương n

#include <stdio.h>

int main()

{

    int n;

    printf("\n-------CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG-------\n");

    printf("\n----------WEBSITE: Tienanhvn.blogspot.com----------\n");

    printf("\n--------- Nhập n = ----------\n");

    scanf("%d", &n);

    printf("\n--------BANG NHAN %d--------\n", n);

    for(int j = 1; j < 10; j++){

      printf("\t%d x %d = %d\n", n, j, n*j);

    }

    return 0;

}

Kết quả

 

Viết chương trình in ra bảng cửu chương n

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn