The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 2 đến 9 C

 Xin chào mừng các bạn đến với blog kỹ thuật lập trình C hôm nay mình sẽ chia sẽ và giới thiệu cho các bạn một bài toán in bảng cửu chương bằng ngôn ngữ lập trình C, để giải quyết được bài toán này các bạn phải hiểu quy luật về cửu chương trong toán học, hiện nay bài toán này được áp dụng trong thực tế cũng như trong học tập.

Bảng cửu chương là một công cụ rất quan trọng trong môn Toán và áp dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Ở bậc Tiểu học, học sinh bắt đầu phải học thuộc

Xem thêm: Viết chương trình in ra dãy số Fibonacci C

Ý tưởng giải quyết bài toán.

  1. Dùng vòng lặp for trong c để in bảng cửu chương từ 2 đến 9, nhưng tả chỉ in bẳng cửu chương từ 2 đến 9
  2. Dùng vòng lặp for trong vòng lặp for trước để in phép nhân giá trị i và j

Chương trình in bảng cửu chương

#include <stdio.h>

int main()

{

    printf("\n-------CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG-------\n");

    printf("\n----------WEBSITE: Tienanhvn.blogspot.com----------\n");

    for(int i = 2; i <= 9;i++){

        printf("\n--------BANG NHAN %d--------\n", i);

        for(int j = 1; j < 10; j++){

            printf("\t%d x %d = %d\n", i, j, i*j);

        }

    }


    return 0;

}

Kết quả

Viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 2 đến 9 C

 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn