The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

[Airdrop] KÈO INVITE NGON HÀNG HOT: THE PARALLEL, nhận free token siêu ngon

KÈO INVITE NGON HÀNG HOT: PARALLEL
Từ 5 ref trở lên được 20 PRL. Càng mời nhiều càng có nhiều token

=====
Link bot : Telegram bot

Bạn sẽ nhận được 1 Điểm giới thiệu cho mỗi người bạn được mời đạt đến Bước 3. Bạn mời càng nhiều bạn bè, bạn càng nhận được nhiều PRL:

5-9 điểm: 20 PRL
10-14 điểm: 50 PRL
15-19 điểm: 100 PRL-> 20 điểm: 200 PRL

TOP 3 người tham gia có Điểm tham chiếu cao nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt

Top 1: 3000 PRL
Top 2: 2000 PRL
Top 3: 1000 PRL

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn