The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

BINANCE - Tổng quỹ thưởng bằng Thẻ quà tặng có trị giá $165.000

 Với tinh thần trao đi, ông già Noel Binance sắp ra mắt bữa tiệc #SantaGiftsAPlenty vui vẻ với các Thẻ quà tặng phiên bản Giáng sinh với tổng trị giá $165.000. Hãy tham gia bữa tiệc để nhận phần thưởng!
Thời gian diễn ra hoạt động15:00 ngày 10/12/2021 đến 6:59 ngày 24/12/2021 (Giờ Việt Nam)
Ưu đãi A: Gửi Thẻ quà tặng để cùng chia sẻ quỹ thưởng trị giá 100.000 USD. Gửi nhiều hơn để nhận được phần thưởng lớn hơn
Tất cả người dùng gửi ít nhất một thẻ quà tặng ATA, COTI, CTSI, IOTX hoặc PYR có giá trị bất kỳ cho bạn bè và gia đình trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi đều đủ điều kiện nhận một phần từ quỹ thưởng ATA, COTI, CTSI, IOTX hoặc PYR tương ứng. 
Mỗi token sẽ có quỹ thưởng trị giá 20.000 USD: ATA, COTI, CTSI, IOTX và PYR. Người dùng có thể gửi nhiều loại thẻ quà tặng để đủ điều kiện nhận phần thưởng trong nhiều quỹ thưởng. Ví dụ: Một người dùng gửi thẻ quà tặng ATA và thẻ quà tặng COTI sẽ đủ điều kiện nhận phần thưởng từ cả quỹ thưởng ATA và COTI. 
Người dùng đủ điều kiện sẽ được xếp hạng dựa trên số lượng người nhận riêng mà họ đã gửi thẻ quà tặng và chia sẻ phần thưởng từ các quỹ thưởng ATA, COTI, CTSI, IOTX và/hoặc PYR tương ứng. Phần thưởng của mỗi quỹ thưởng sẽ được phân bổ như sau:   
  • Hạng nhất của mỗi quỹ thưởng: Thẻ quà tặng ATA, COTI, CTSI, IOTX hoặc PYR độc quyền  trị giá 1.500 USD
  • Hạng hai của mỗi quỹ thưởng: Thẻ quà tặng ATA, COTI, CTSI, IOTX hoặc PYR độc quyền  trị giá 1.000 USD
  • Hạng ba của mỗi quỹ thưởng: Thẻ quà tặng ATA, COTI, CTSI, IOTX hoặc PYR độc quyền  trị giá 500 USD
  • Tất cả người tham gia đủ điều kiện khác của mỗi quỹ thưởng: Chia số thẻ quà tặng ATA, COTI, CTSI, IOTX hoặc PYR có tổng trị giá 17.000 USD dựa trên tổng số lượng người nhận thẻ quà tặng ATA, COTI, CTSI, IOTX hoặc PYR riêng của mỗi người dùng trên tổng số lượng người nhận thẻ quà tặng ATA, COTI, CTSI, IOTX or PYR riêng của người dùng đủ điều kiện (Trừ 3 người đứng đầu).
Cách tính phần thưởng:
Phần thưởng cho mỗi người tham gia đủ điều kiện của mỗi quỹ thưởng trừ 3 người đứng đầu = (Tổng số lượng người nhận thẻ quà tặng ATA, COTI, CTSI, IOTX hoặc PYR riêng của mỗi người dùng / Tổng số lượng người tham gia đủ điều kiện trừ số người nhận thẻ quà tặng ATA, COTI, CTSI, IOTX hoặc PYR riêng của 3 người đứng đầu) * Thẻ quà tặng ATA, COTI, CTSI, IOTX hoặc PYR có tổng trị giá 17.000 USD

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn