The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Outstanding Web 3.0 Projects

 Web 3.0 là gì?

Web 3.0 (hay Web3) là thế hệ thứ ba của dịch vụ Internet dành cho các trang web và ứng dụng, kết nối nội dung và dữ liệu phân tán với phân tích và tìm kiếm dựa trên AI. Được xem là tầm nhìn về tương lai của Internet, với Web 3.0, mọi người có thể hoạt động trên các nền tảng phi tập trung, gần như ẩn danh, thay vì phụ thuộc vào những gã khổng lồ công nghệ như Google, Facebook và Twitter.

Các dự án Web 3.0 nổi bật

Arweave

Arweave (AR) là một protocol được thiết kế để cung cấp khả năng mở rộng và lưu trữ dữ liệu on-chain vĩnh viễn một cách bền vững. Công nghệ cốt lõi cung cấp năng lượng cho Arweave là blockweave.

Tương tự như blockchain là một tập hợp của các block chứa các giao dịch, một blockweave- được thiết kế đặc biệt cho giao thức Arweave - là một tập hợp các block chứa dữ liệu, liên kết với các block trước đó từ mạng. Cấu trúc dữ liệu này cho phép mạng thực thi yêu cầu người khai thác cung cấp “Bằng chứng quyền truy cập” (PoA) cho dữ liệu cũ để thêm các block mới.

Blockweave của Arweave tạo thành cấu trúc dữ liệu cơ bản của mạng permaweb - mảng dữ liệu, trang web và các ứng dụng phi tập trung được lưu trữ trên blockweave, có thể truy cập trên các trình duyệt web bình thường.

Livepeer

Livepeer (LPT) là một giao thức video streaming hoàn toàn phi tập trung, có khả năng mở rộng cao, khuyến khích token tiền điện tử và hướng tới một giải pháp rẻ hơn cho các nhà phát triển ứng dụng so với việc sử dụng các giải pháp live video tập trung truyền thống.

Tận dụng tính phân quyền của Blockchain, Livepeer giúp người dùng làm chủ được nội dung do mình tạo ra và tự do chia sẻ nội dung một cách hiệu quả.

Filecoin

Tương tự như Arweave, Filecoin (FIL) là một dự án cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu phi tập trung.

Để lưu trữ tệp trên các công cụ khai thác lưu trữ của Filecoin, người dùng sẽ phải trả tiền. Dung lượng lưu trữ có sẵn và giá của dung lượng lưu trữ đó không bị kiểm soát bởi bất kỳ công ty nào. Thay vào đó, Filecoin tạo điều kiện cho một thị trường mở để lưu trữ và truy xuất các tệp mà bất kỳ người dùng nào cũng có thể tham gia.

The Graph

Các thuộc tính của blockchain như tính hoàn thiện, tổ chức lại chuỗi hoặc các block không có tiêu đề sẽ làm phức tạp thêm quá trình truy vấn dữ liệu từ các blockchain và khiến nó không chỉ tốn thời gian mà còn khó để truy xuất kết quả chính xác nhất từ dữ liệu.

The Graph (GRT) giải quyết vấn đề này bằng một giao thức phi tập trung lập chỉ mục và cho phép truy vấn dữ liệu blockchain một cách hiệu quả. Sau đó, các API này (indexed “subgraphs”) có thể được truy vấn bằng API GraphQL tiêu chuẩn. Ngày nay, có một dịch vụ lưu trữ cũng như một giao thức phi tập trung với các khả năng tương tự, được hỗ trợ bằng việc triển khai mã nguồn mở của Graph Node.

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn