The Complete WordPress Adult Themes & Plugins Solution

Chương trình "Giới thiệu bạn bè kiếm hộp quà bí ẩn" cơ hội nhận miễn phí 500$

 1. Quy định của hoạt động

Bước 1: Chọn [Ưu đãi giới thiệu] và chia sẻ liên kết giới thiệu với bạn bè.
Lưu ý: Bạn không thể sử dụng phần thưởng Ưu đãi giới thiệu có hạn cùng với Ưu đãi giới thiệu tiêu chuẩn. Để nhận phần thưởng từ chương trình giới thiệu thưởng hoa hồng thông thường, vui lòng chọn [Giới thiệu tiêu chuẩn].
Bước 2: Sau khi bạn của bạn đăng ký tài khoản Binance và hoàn thành các nhiệm vụ sau, cả hai bạn sẽ nhận được phần thưởng Hộp bí ẩn:
Nhiệm vụ nạp tiền: Người bạn mà bạn giới thiệu cần nạp hơn $50 qua bất kỳ kênh nào dưới đây.
Mọi giao dịch nạp tiền được thực hiện bằng phương thức thanh toán qua bên thứ ba hoặc từ một tài khoản Binance khác sẽ không được tính vào khối lượng nạp.
Nhiệm vụ giao dịch: Người bạn mà bạn giới thiệu cần giao dịch tổng cộng hơn $200 (bao gồm cả lệnh mua và bán) trên cặp giao dịch Spot Market hoặc Convert bất kỳ.
Lưu ý: Họ phải hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền trước thì mới có thể chuyển sang nhiệm vụ giao dịch.
Nếu người bạn mà bạn giới thiệu không hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền, cả hai bạn sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ Hộp bí ẩn nào của nhiệm vụ giao dịch, kể cả khi đã giao dịch hơn $200.

2. Làm thế nào để nhận phần thưởng?

Sau khi người bạn mà bạn giới thiệu hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền và giao dịch, cả hai bạn sẽ nhận được một Hộp bí ẩn của mỗi nhiệm vụ.
Sau khi mở Hộp bí ẩn, bạn sẽ nhận được token miễn phí trong [Trung tâm phần thưởng] trong vòng 48 giờ. Nếu bạn không mở hộp để nhận token phần thưởng trong vòng 7 ngày sau khi hoạt động kết thúc, ưu đãi sẽ hết hạn.

3. Tôi nhận được gì từ Hộp bí ẩn?

Mỗi Hộp bí ẩn có chứa một trong các token sau: BNB, BTC, ETH, BUSD, SHIB, DOGE, XRP, ADA, TLM, ROSE, AMB, CTSI, RAMP và OM.
Mỗi hộp chứa lượng token tương đương tới $500. Càng nhận nhiều Hộp bí ẩn, bạn càng có cơ hội giành được giải thưởng lớn hơn.
Lưu ý quan trọng: Bạn cần hoàn tất quy trình Xác minh danh tính cho tài khoản cá nhân của mình để mở Hộp bí ẩn. Do thời gian xử lý có thể lên tới 7 ngày, bạn nên hoàn tất quy trình Xác minh danh tính trong vòng 7 ngày sau khi hoạt động này kết thúc để nhận phần thưởng.

4. Tôi có thể nhận bao nhiêu Hộp bí ẩn?

Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 20 Hộp bí ẩn: 10 Hộp bí ẩn từ nhiệm vụ nạp tiền và 10 Hộp bí ẩn từ nhiệm vụ giao dịch. Bạn có thể vào mục [Phần thưởng của tôi] để xem số dư Hộp bí ẩn.

5. Làm thế nào để nhận nhiều phần thưởng hơn?

Bạn chỉ cần mời thêm bạn bè và khuyến khích họ hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền và giao dịch để giành được nhiều Hộp bí ẩn hơn.
Ví dụ,
Người dùng A đã mời 10 người bạn. Tất cả những người này đã hoàn thành nhiệm vụ nạp tiền và 9 người trong số họ đã hoàn thành nhiệm vụ giao dịch.
Người dùng A sẽ nhận được 10 Hộp bí ẩn từ nhiệm vụ nạp tiền và 9 Hộp bí ẩn từ nhiệm vụ giao dịch.
Nếu muốn nhận Hộp bí ẩn còn lại, Người dùng A có thể nhắc người bạn mà mình giới thiệu hoàn thành nhiệm vụ giao dịch hoặc mời một người bạn mới hoàn thành cả nhiệm vụ nạp tiền và nhiệm vụ giao dịch.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn